Boek en info

Boek en Verhalen:

Boeken waar ik aan mee heb gewerkt betreft de fotografie

Boek:

Van Westerflier tot Grimberg
Op zoek naar kastelen en landhuizen langs de Regge

Uit het boek Van Westerflier tot Grimberg

Het ‘verrukkelijke landgoed’ van de raadpensionaris Het was een drukte van belang op 19 augustus 2014 op de lange oprijlaan van kasteel Nijenhuis.
Auto’s van de duurdere merken reden af en aan, voertuigen van diverse
TV-stations waren opvallend aanwezig en er stond een batterij fotografen bij het smeedijzeren toegangshek tot het kasteelterrein.
Wanneer premier Rutte en vicepremier Asscher ontspannen keuvelend over de brug lopen, klikken tientallen camera’s.
Op instigatie van minister Kamp, vooraanstaand inwoner van Diepenheim, heeft het kabinet Rutte een ‘dag op de hei’ belegd in de aloude havezate.


Uit het boek Van Westerflier tot Grimberg

Wie door Zwitserland of Oostenrijk wil rijden, heeft een vignet nodig. Haastend over snelwegen in Frankrijk of Italië,
op weg naar een vakantiebestemming, word je regelmatig geconfronteerd met grote tolpoorten.
Ook in eigen land ontkom je af en toe niet aan het betalen van een
klein bedrag om een bepaald punt te passeren, zoals de Westerscheldetunnel. Voor de moderne
reiziger is het gekmakend en de ANWB protesteert dan ook heftig tegen de invoer van tol in
België en Duitsland.
Hoe moet het voor de reiziger in vroeger eeuwen zijn geweest? Hij werd voortdurend met
tolhekken geconfronteerd die zich pas openden als hij iets van zijn zuur verdiende geld had
afgestaan aan de tolwachter. Her en der herinneren tolhuizen en vergeten of gerestaureerde
tolhekken nog aan dit oude belastingstelsel. Belastingen die veelal ten goede kwamen aan de
eigenaar van een havezate die het recht van tol bezat. Zo ook bij Westerflier in Diepenheim.

Uit het boek Van Westerflier tot Grimberg

De stalmeester van Warmelo
In 1874 bezocht dominee Craandijk het huis Warmelo bij Diepenheim. Over het park was hij
nog wel te spreken, maar ‘ledig en dor is het voorplein.’
Ook het huis zelf kon zijn goedkeuring niet wegdragen. De oude stukken in de muren vond hij mooi, ‘met die eigenaardige,
wonderschoone kleur’, maar het houten torentje dat het huis nog steeds siert, beoordeelde
de doopsgezinde voorganger als smakeloos met zijn ‘kinderachtige ronde boogjes’. Het is het
allemaal net niet, concludeerde hij: ‘Halfslachtig, half oud zonder eerwaardigheid, half nieuw
zonder frischheid’.Huis Diepenheim

Boek:

Verhalen van voorbij.
Aan twintig auteurs is gevraagd iets te schrijven over een bijzondere plaats en of gebeurtenis
Dit omvat een twintigtal artikelen over de geschiedenis van de gemeente Hellendoorn.

Koop het boek
Willem Wijnen maakte bij elk onderwerp een foto van de huidige situatie. Zo blijft de historie een altijd voortgaande beweging.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en kost 14,50 euro. Leden van de Historische Kring Hellendoorn  en  Nijverdal krijgen het gratis.
Een goede reden om lid te worden.Uit het boek van, Verhalen van voorbij

“Een gepasseerd station”

Veel weggebruikers rijden het dorp  Haarle binnen via de stationsweg en zullen zich nauwelijks afvragen waar het station in het dorp is of was.
Die plek moet je wat noordelijk van het dorp zoeken, want daar ligt de spoorlijn Zwolle – Almelo.
Die lijn werd geopend op 1 januari 1881, ruim veertig jaar nadat op de lijn Amsterdam – Haarlem op 20 september 1839 de eerste trein in Nederland reed.
Voor de aanleg van het traject Zwolle – Almelo moest veel grond worden verworven
In een oneigeningsakte  staat vermeld dat A. Brandwacht te Haarle een bedrag van F 795,73 zal ontvangen ,tegen overgifte van het mandaat
aan den betaalmeester te Zwolle.
Het mandaat zal door de n burgemeester worden uitgereikt.

Door Hennie Bouwhuis.

Boek:

Op zoek naar kastelen en landhuizen langs de Regge

Uit het boek Van Eversberg tot Eerde

Eelerberg, een Amsterdams landhuis in Hellendoorn
Het op een helling van de Sallandse Heuvelrug gelegen huis Eelerberg werd in 1865 gebouwd in opdracht van Sjoerd Anne Vening Meinesz.
Al eerder had zijn vader Hendrik Meinesz belangrijke ontginningsprojecten uitgevoerd, waardoor het landschap ingrijpend veranderde.           

Hij liet de Eelerberg bebossen en de aangrenzende woeste gronden ontginnen. Om de nodige mest, vooral stadsdrek, aan te voeren liet hij de Boksloot graven.
Vanaf het Overijssels kanaal kon dat met door paarden getrokken, platboomde schuitjes, zogenaamde bokken, verscheept worden naar de Eelerberg.
Sjoerd Anne bouwde het landhuis vast aan zijn vaders boerderij uit 1847. 

De boerderij werd later afgebroken. Mr. Sjoerd Anne Vening Meinesz was aanvankelijke journalist, hij schreef voor het Algemeen Handelsblad.              

Vervolgens ging hij de politiek in, werd burgemeester van Rotterdam, Eerste en Tweede Kamerlid. 

Tenslotte werd hij burgemeester van Amsterdam.
Het hielp misschien dat hij getrouwd was met burgemeestersdochter jonkvrouw Cornelia Anne Clasina den Tex.
Voor de conservatief-liberale Vening Meinesz was de Eelerberg een buitenhuis, waar hij vooral ’s zomers enige tijd verbleef.
De familie werd bij aankomst door de kinderen van de pachters met vlaggetjes feestelijk ingehaald.
In 1883 kocht Vening Meinesz het kasteelterrein waar Schuilenburg ooit stond en geleidelijk aan
breidde hij zijn bezittingen uit door voormalige pachtboerderijen van het kasteel weer op te kopen.

Boek:

Verleden, heden, toekomst
Willem Wijnen (fotografie) en Dinand Webbink (tekst) – Bouwen met verbeelding

“Door het lelijkste dorp van Overijssel fietsende bereikte ik,
na ongeveer drie kilometer het mooiste dorp van onze provincie”, sprak de bekende Twentse architect
Jan Jans ooit. Hij had al meerdere malen laten weten dat hij Hellendoorn het mooiste dorp
van Overijssel vond, dus het laat zich raden
wat hij het het lelijkste dorp vond.
Nijverdal is dan ook niet altijd even respectvol met haar gebouwde erfgoed omgegaan.
Veel is er verloren gegaan
en vaak kwam er weinig fraais voor terug al is dat laatste natuurlijk een subjectieve waarneming.

Bouwen met verbeelding in nieuw Hulzen

Serbonne inspiratiepark Nijverdal, Attika architecten Amsterdam

Contactinformatie

Aanvullende informatie

Willem Wijnen
willemwijnen@home.nl
Hellendoorn
0637240889

Andere websites waarmee ik bezig ben.
https://www.willemwijnen.nl
https://foto.willemwijnen.nl
https://luna.willemwijnen.nl
Music from vinyl

Van welke derde partijen we data ontvangen
Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens
Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie